skip to Main Content

Јавни позив за унапређење сарадње науке и привреде у области циркуларних иновација – ЦИРКУЛАРНИ ВАУЧЕРИ

О пројекту

Циркуларна економија је модел привреде који штеди и обнавља природне ресурсе и енергију, продужава коришћење материјала и производа и смањује отпад. У последњих 50 година потрошња ресурса на глобалном нивоу порасла је четири пута, уз неодржив пораст потрошње енергије, емисија гасова са ефектом стаклене баште и количине генерисаног отпада. Тренутно је мање од 9% светске економије базирано на циркуларним принципима, а ови принципи ће бити нужност за одрживу економију будућности.

Ради подстицања и промовисања циркуларне економије у локалном контексту, Министарство заштите животне средине и УНДП у партнерству спроводе пројекат “Смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Републици Србији – Циркуларне заједнице У Србији”, уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ), од марта 2022. године до марта 2027. године.

Циљ пројекта je подстицање развоја и подршка спровођењу циркуларних иницијатива, пословних модела и производа јавних и приватних предузећа, ради смањење угљеничног отиска локалних заједница у Србији.

Коме је овај позив намењен и шта су циркуларни ваучери?

Овај позив намењен је акредитованим научноистраживачким организацијама (НИО)[1] и иновационим центрима у Републици Србији које сарађују са привредом (приватним и јавним предузећима), или намеравају да остваре сарадњу са привредом, у циљу промовисања принципа и вредности циркуларне економије у пракси.

Циркуларни ваучери представљају финансијски подстицај за остваривање сарадње између научноистраживачких организација и привредних субјеката, кроз награђивање конкретних предлога иницијатива у области циркуларне економије којима се доприноси ублажавању климатских промена.

Циљ овог подстицаја је препознавање реалних потреба и могућности тржишта у Србији да примени циркуларне иновације, као и развој иновационих капацитета привредних субјеката у Србији, првенствено малих и средњих предузећа, кроз сарадњу са НИО или иновационих центара, у домену повећања ефикасности и поновног коришћења сировина, те повећању способности Србије и њених надлежних институција да се активно суоче са глобалном еколошком претњом недостатка ресурса и климатском кризом.

Ова иницијатива ће подстаћи и убрзати развој нових решења које се заснивају на принципима циркуларне економије и доприносе смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ емисије), а истовремено ће омогућити сагледавање препрека за пласирање оваквих иницијатива на тржиште, законских баријера и инвестиционих потенцијала.

Кроз овај позив ће се идентификовати иновативне иницијативе (нови модели финансирања или пословања, нове технологије, дигитална решења, нови приступи са адаптивним елементима, модели транспорта, стандардизација, еко-означавање, итд.) предложене од стране научноистраживачке организације, примењиве у специфичном контексту приватног или јавног предузећа и развијене у сарадњи са тим предузећем. Оваквим процесом се побољшава комерцијализација зелених иновација и тиме директно повећава ефикасност употребе сировина, енергије, и смањење штетних емисија, узимајући у обзир свих 7 стадијума животног циклуса производа[2].

[1] Списак акредитованих научноистраживачких организација

[2] Стадијуми животног циклуса производа: ИСО 14001.

Вредност и формат циркуларних ваучера

Евалуациона комисија ће извршити оцењивање поднетих пријава и изабрати 10 иницијатива које ће добити награду за иновативност, односно циркуларне ваучере.

Финансијске награде за иновативност биће исплаћене носиоцима најбоље оцењених пријава, по одлуци евалуационе комисије одобрене од стране Пројектног одбора, и по потписивању Уговора о награди између УНДП-а и носилаца пријава.

Циркуларни ваучери биће уручени корисницима ваучера награђених пријава, и представљају механизам на основу ког НИО или иновациони центар може помоћи привредном субјекту из свог конзорцијума, кроз услуге истраживања, развоја, стандардизације, преношења знања или технологије и успостављања нових пракси – описаних у награђеној пријави, у износу од највише 12.000 америчких долара у динарској противвредности. Услуге се могу пружити у периоду од 12 месеци од датума потписивања уговора.

Укупан буџет за награде у форми циркуларних ваучера је 120.000 америчких долара, а сваки ваучер се вреднује са највише 12.000 америчких долара. Најмање 10 ваучера ће бити додељено изабраним конзорцијумима.

Свакој пријави може бити додељен само један ваучер.

Ко може да се пријави?

На овај јавни позив организације морају да се пријављују у конзорцијуму, који мора да се састоји од најмање два члана са различитим улогама:

 1. Носилац пријаве – мора бити акредитована научноистраживачка организација
  • Институт[1];
  • Високошколска установa[2];
  • Центар изузетних вредности[3];
  • Институт чији је оснивач САНУ[4]

или иновациони центар.

 1. Корисник ваучера – мора бити привредни субјект регистрован у Републици Србији:
  • Предузетник;
  • Привредно друштво;
  • Задруга или задружни савез;
  • Јавно предузеће;
  • Огранак домаћег и страног привредног друштва;
  • Пољопривредно газдинство.

Посебно се охрабрује учешће производних и услужних микро, малих и средњих предузећа.

 1. Сарадници у подношењу пријаве – опционо (учешће сарадника у конзорцијуму није услов за пријаву):
  • Друге НИО или иновациони центри;
  • Други привредни субјекти;
  • Удружења, кластери, итд.

 

Сви подносиоци пријава морају бити регистровани у Републици Србији најкасније 31.12.2021. године, у складу са националним законодавством Србије.

Главни подносилац пријаве је научноистраживачка организација.  Контакт особа и подаци за сва питања у вези са пријавом морају бити доступни у апликационом формулару. Главни подносилац пријаве је уједно и главни корисник финансијских средстава овог позива. Конзорцијум мора да се састоји од најмање два члана, од којих је подносилац пријаве – организација која се бави научноистраживачком делатношћу, а корисник ваучера је најмање један привредни субјект. Сарадња између организација које се баве научноистраживачком делатношћу и привредног субјекта се доказује Меморандумом о сарадњи, потписаним пре подношења пријаве и приложеним уз пријавни формулар.

Свако правно лице може бити у свакој од наведених улога конзорцијума у више пријава на овом Јавном позиву, али ће међу награђеним конзорцијумима

 • Један носиолац пријаве моћи да добије највише једну награду (један циркуларни ваучер) у својству водећег члана конзорцијума, и једну награду у својству сарадника конзорцијума.
 • Корисници ваучера могу да учествују у највише једној пријави у том својству, и у још једној пријави као сарадник конзорцијума у оквиру овог Јавног позива.

Више о овом правилу позива прочитајте у одељку Процес селекције.

Важна напомена: Пријаве неће бити прихваћене уколико се корисници ваучера или сарадници у подношењу пријаве баве:

 1. Производњом, продајом или дистрибуцијом дувана или дуванских производа;
 2. Производњом алкохолних пића;
 3. Производњом, продајом или дистрибуцијом оружја.

[1] Списак акредитованих института.

[2] Списак акредитованих факултета и универзитета.

[3] Списак акредитованих центара изузетних вредности.

[4] Списак института чији је оснивач Српска академија наука и уметности.

Које иницијативе су прихватљиве за овај Јавни позив?

Подршка ће бити пружена за најмање 10 иновативних иницијатива за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, заснованих на принципима циркуларне економије (ЦЕ), предложених од стране конзорцијума чији је носилац научноистраживачка организација.

Очекује се да предложене иновативне иницијативе промовишу циркуларна и енергетски-ефикасна техничка решења, која рационално користе ресурсе, промовишу ниско-угљенични или угљенично-неутрални развој и пословне моделе који би могли да остваре значајне утицаје, скалабилне и одрживе резултате у смислу стварања потражње за решењем на тржишту.

Очекивани резултати иницијатива могу бити у облику:

 • Доказа концепта, развоја прототипа, тестирања или сертификације производа, услуге или процеса;
 • Технолошког или пословног унапређењa постојећег циркуларног производа, услуге или процеса;
 • Извештаја о спровођењу прилагођених обука или саветовања у области управљања иновацијама и интелектуалном својином, односно подизања капацитета у области управљања циркуларним и процесима у вези за заштитом животне средине, укључујући и управљање енергетским капацитетима из обновљивих извора;
 • Доказа о увођењу стандарда (ИСО 14001, ИСО 50001, ИСО 26000), Еко знака Републике Србије, или знак за органске производе, уколико је стандард у функцији планираних активности примене циркуларних принципа у процесу производње или пружању услуга;
 • Извештаја о резултатима коришћења пословних или техничких алата уведених кроз предлог иницијативе.

Ова листа је само илустрација могућих иницијатива, и не представља ограничење за пријаве.

Приоритетни изазови чије се решавање подражава овим Јавним позивом су следећи:

 1. Повећање удела поновне употребе неопасних и нетоксичних секундарних сировина у производним процесима, у складу са законском регулативом;
 2. Нови циркуларни дизајн или еко-дизајн, који продужава животни век производа, смањује његова штетна својства по људе и животну средину, те смањује укупан угљенични отисак производа, смањује потражњу и потрошњу материјала (дематеријализација), промовише коришћење алтернативних сировина/ресурса, повећава могућност поправки производа, надоградњу и лакоћу демонтаже, са фокусом на већу енергетску и сировинску ефикасност у фази употребе производа.
 3. Нова решења за повећање сировинске и енергетске ефикасности у производњи и повезаним процесима (укључујући аутоматизацију, дигитализацију и роботизацију);
 4. Иновације у декарбонизацији логистике производа (транспорт (секундарних) сировина, производа и делова производа, дистрибуција готових производа, продаја и складиштење);
 5. Нови пословни модели који су усмерени на дељење, удруживање и повезивање, повећање трајности производа, већи интензитет коришћења и поновну употребу производа, као и на прелазак на виртуелне видове коришћења и пружања услуга;
 6. Нова решења која превенирају одлагање производа, компоненти и/или материјала на депоније и враћају их у поновну употребу, укључујући и директно враћање на тржиште, поправке, прераду, обнављање, рециклажу, нове пословне моделе;
 7. Иницијативе која повећавају видљивост и следљивост токова и употребе материјала и енергије кроз целокупан животни циклус производа или његову просторну дистрибуцију.
 8. Иницијативе које обезбеђују стандардизацију и доказивање еколошког приступа путем верификације еко-знаком, знаком органске производње или знаком „Чуваркућа“, али  и другим знаковима који подржавају здрав и одржив развој привреде путем увођења препознатих стандарда, ЕУ или српског еко-знака или српског знака усаглашености;
 9. Увођење алата у пословање који ће омогућити евалуацију и мониторинг еколошких утицаја процеса, производа или услуга.

Процес апликације

Пријавни формулар се попуњава на српском језику, а сажети приказ предлога иницијативе у оквиру самог формулара мора бити описан на српском и енглеском језику. Важно је да подносилац пријаве прецизно и јасно одговори на сва питања, и да при опису иницијативе јасно назначи шта је очекивани, мерљиви резултат иницијативе (исказан кроз један кључни показатељ).

Обавезан део процеса апликације представља и Меморандум о Сарадњи између научно-истраживачке организације / иновационог центра и привредног субјекта, који се припрема у слободној форми, али мора бити потписан и достављен као прилог пријави, како би пријава била успешно поднета.

Пријаве се подносе преко овог линка.

Пре подношења Пријавног формулара, потребно је на емаил адресу info@cirkularnezajednice.rs   послати следећа документа:

 • Копију решења о акредитацији научно-истраживачке организације – подносиоца апликације, или копију Решења о оснивању иновационог центра;
 • Копију Извода из регистра привредних субјеката предузећа сарадника;
 • Потписан Меморандум о сарадњи између научно-истраживачке организације / иновационог центра и предузећа сарадника.
 • Попуњену, потписану, (печатирану) и скенирану изјаву о праву интелектуалне својине, у ПДФ формату, која је доступна на овом линку.

Рок за достављање пријава је 01.12.2022. до 17.00 часова.

Процес евалуације

Тим УНДП-а ће првенствено прихватати или одбацити пријаве на основу критеријума испуњености следећих административних услова:

 • Испуњености формалних захтева конзорцијума који подноси пријаву (попуњени апликациони формулар и достављена пратећа документација);
 • Одговор иницијативе, односно услуге на приоритетне изазове дефинисане овим Јавним позивом.

Уколико су  сви технички критеријуми испуњени, тим УНДП-а ће прихватити и проследити предлоге Евалуационој комисији, која ће пријаве оцењивати по предложеним евалуационим критеријумима.

Евалуациони критеријуми

Критеријум Максималан број бодова Опис
Систематичност предлога иницијативе

 

15

 

 

Да ли су основне информације јасне, у погледу концепта, технологије, пословног модела, производа или услуге?
Иновативност 30

 

Оквирна скала:

– 30 бодова: Иницијатива је иновативна. Не постоји сазнање о досадашњој примени оваквог производа, услуге или процеса .

 

– 15 бодова: Постоји веома ограничен приступ оваквим производима, услугама или процесима

 

– 0: Иницијатива није иновативна, оваква пракса је успостављена као пословна пракса у Србији  

 

 

Да ли се иницијатива може сматрати иновативним у односу на постојеће решења у Србији? Да ли су концепт, технологија и приступ јасно описани?
Утицај на смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, заштиту животне средине, смањење загађења, повећање транспарентности и ефикасности коришћења ресурса

 

15

Оквирна скала :

15 бодова: аргументован и јасно описан утицај

 

10 бодова: оскудно и/или нејасно описан утицај

 

5 бодова: само назначен или очигледно нереално процењен утицај

 

0 бодова: утицај није назначен

 

Квалитативни и потенцијално квантитативни опис утицаја. Систематичност образложења начина квантификације и аргументације претпоставки коришћених  за пројекцију позитивног утицаја иницијативе.
Изводљивост иницијативе и капацитет конзорцијума

 

 

 

 

 

 

 

20

Оквирна скала:

 

20 бодова: Описом иницијативе јасно описане улоге чланова конзорцијума, компетенције у потпуности одговарају предложеној иницијативи

 

10 бодова: нејасно описан или не потпуно адекватан конзорцијум

 

0  бодова: Конзорцијум није описан или потпуно неадекватан тим.

 

Опис конзорцијума за спровођење активности, појединачне вештине и знања чланова конзорцијума, те приказ улога / задужења чланова конзорцијума.

 

 

 

Одрживост иницијативе

 

 

20

 

Потенцијал дугорочне сарадње, оквирна скала:

 

20 бодова: Описом иницијативе јасно је назначена потреба и план даље сарадње актера и после истека периода завршетка активности, те и описан потенцијал реплицирања резултата иницијативе.

 

10 бодова: Описом иницијативе оскудно објашњен наставак сарадње између чланова конзорцијума

 

0 бодова: Потпуно нејасно описан и/или непостојање описа наставка сарадње привреде и Научноистраживачких организација.

 

Опис који јасно показује како иницијатива има потенцијал да се даље развија и да резултате примене друге заинтересоване стране у Србији?

 

Увид у начин и потребу сарадње између чланова конзорцијума и после завршене иницијативе. Назначите потребе за сарадњом и са другим препознатим актерима из привреде или научноистраживачке делатности у будућности.

Укупно 100

 

Овај позив се ослања на Европски зелени договор и ЕУ план за опоравак (Europa.eu, 2020. Линк), који у значајној мери промовише принципе циркуларности; Зелену агенду ЕУ за западни Балкан која проширује европску политику зеленог договора на државе кандидате (Europa.eu, 2020. Линк); Нову индустријску политику ЕУ која садржи циркуларну економију као један од главних стубова развоја (Europa.eu, 2020. Линк); и Нови акциони план ЕУ за циркуларну економију (Europa.eu, 2020. Линк)., као и на смернице предложене у оквиру Мапе пута за циркуларну економију у Србији (МоЕП, 2020. Линк) и резултате Извештаја о спроведеној еx анте анализи ефеката за област циркуларне економије (МоЕП, 2020. Линк), који су интегрисани у Предлог програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године (МоЕП, 2021. Линк), као и недавно усвојен Програм управљања отпадом у Републици Србији 2022-2031 (МоЕП, 2021. Линк).

Процес селекције

Свака пријава биће оцењена од стране бар два независна стручњака, након које ће Пројектни одбор, на основу извештаја  Евалуационе комисије, донети коначну одлуку о додели награда, односно циркуларних ваучера.

Иако једна НИО или иновациони центар може да поднесе више пријава у својству носиоца конзорцијума, свака НИО или иновациони центар ће моћи да добије само једну награду (један циркуларни ваучер за представника привреде у конзорцијуму) у својству главног носиоца пријаве, и само једну  награду у својству сарадника конзорцијума.

Најмање десет (10) иницијатива ће бити награђено циркуларним ваучерима. УНДП ће доставити информацију о додели циркуларног ваучера и уговор главном подносиоцу пријаве на потписивање, у року од десет (10) радних дана од датума завршетка Јавног позива. Свечана додела циркуларних ваучера корисницима ваучера биће организована 21. децембра 2022. године.

Термински план

Датум (рок) Опис догађаја, активности
01.11.2022. Отварање позива и презентација
17.11.2022. Инфо-дан о јавном позиву, у Згради УН-а или online
01.12.2022. Рок за подношење пријава (17.00 часова)
15.12.2022. Јавно објављивање резултата позива
21.12.2022. Свечана додела циркуларних ваучера
Апр-Јун 2023. Ревијални догађај евалуације и умрежавања
20.12.2023. Рок за подношење извештаја о успеху иницијативе

Очекивани следећи кораци

Процесом се планира одржавање обавезног састанка размене искустава у другом кварталу 2023. године, за све добитнике циркуларних ваучера. Иако су ваучери финансијска награда за иновацију за НИО или иновациони центар, УНДП очекује наставак сарадње у оквиру конзорцијума и стварну корист ваучера за привредне субјекте.

Поред састанка размене искуства, награђени конзорцијуми ће бити у обавези да поднесу кратак наративни извештај о успеху иницијативе, као и преглед и опис препрека са којима су се сусретали у процесу спровођења предложене иницијативе. Рок за подношење извештаја је 12 месеци по одобравању средстава за циркуларне ваучере.

Права интелектуалне својине

Подносилац ће приложити писану потврду, уз своју пријаву, којом УНДП-у потврђује да поседује сва права интелектуалне својине која су неопходна за постизање циљева овог позива или ће доставити потврду о начину на који ће се та права остварити, у складу са циљевима позива. Даље, подносилац пријаве је у обавези да потврди УНДП-у да из иновативне идеје није произашао ни један спор у вези са правом интелектуалне својине.

Потврда треба на одговарајући начин да реши и објасни права интелектуалне својине између чланова конзорцијума. У случају других питања у вези са интелектуалном својином, подносиоци захтева морају све информације да благовремено доставе УНДП-у пре евалуације пројекта.

Контакт информације

За више информација посетите интернет страницу www.cirkularnezajednice.rs.

Контакт особе за овај јавни позив су Ана Митић-Радуловић и Владимир Јовановић.

Уколико имате питања, можете нам писати на адресу електронске поште info@cirkularnezajednice.rs, или нас позвати телефоном на број +381 65 8535 299.

Пријавни формулар

Детаљи пријаве
Назив иницијативе Унесите пун назив иницијативе
Главне области/сектори у складу са циљевима Јавног позива Изаберите до три опције  које су релевантне за вашу иницијативу:

Повећање удела поновне употребе неопасних секундарних сировина у производним процесима, у складу са законском регулативом;

Нови циркуларни дизајн или еко-дизајн, који продужава животни век производа, смањује његова штетна својства по људе и животну средину, те смањује укупан угљенични отисак производа, смањује потражњу за и потрошњу материјала (дематеријализација), промовише коришћење алтернативних сировина/ресурса, повећава могућност оправки производа, надоградњу и лакоћу демонтаже, са фокусом на већу енергетску и ресурсну ефикасност у фази употребе производа.

Нова решења за повећање ресурсне и енергетске ефикасности у производњи и повезаним процесима (укључујући аутоматизацију, дигитализацију и роботизацију);

Иновације у декарбонизацији логистике производа (транспорт сировина, дистрибуција готових производа, продаја и складиштење);

Нови пословни модели који су усмерени на дељење, удруживање и повезивање, повећање трајности производа, већи интензитет коришћења и поновну употребу производа, као и на прелазак на виртуелне видове коришћења и пружања услуга;

Нова решења која превенирају одлагање производа, компоненти и-или материјала на депоније и враћају их у поновну употребу, укључујући и директно враћање на тржиште, поправке, прераду, обнављање, рециклажу, нове пословне моделе;

Иницијативе која повећавају видљивост и следљивост токова и употребе материјала и енергије кроз целокупан животни циклус производа или његову просторну дистрибуцију.

Иницијативе које обезбеђују стандардизацију и доказивање еколошког приступа путем верификације еко-знаком- знаком органске производње или знаком „Чуваркућа“, али  и другим знаковима који подржавају здрав и одржив развој привреде путем увођења препознатих стандарда, ЕУ или српског еко-знака или српског знака усаглашености;

Увођење алата у пословање који ће омогућити евалуацију и мониторинг еколошких утицаја процеса, производа или услуга.

Трајање иницијативе (у месецима)
Главни носилац пријаве
Назив главног подносиоца пријаве Навести пун регистрован назив главног подносиоца пријаве
Контакт подаци главног подносиоца пријаве Навести пуно име и презиме, адресу, поштански број, адресу електронске поште и број телефона особе за контакт
Привредни субјект – корисник ваучера и предузећа сарадници
Пун назив привредног субјекта – корисника ваучера (Из АПР-а) Навести пун регистрован назив предузећа које спроводи иницијативу
Контакт подаци привредног субјекта – корисника ваучера Навести пуно име, адресу, поштански број, адресу електронске поште и број телефона особе за контакт
(Опционо) Листа других сарадника (НИО, привредни субјекти,  Удружења, кластери, итд.) Навести пуне регистроване називе и ПИБ свих других организација које ће као сарадници бити укључени у иницијативу

 

 
Кратак опис иницијативе
Молимо вас да дате кратак опис предлога иницијативе, укључујући и циљ и очекивани мерљиви резултат иницијативе.

Сажети приказ треба да има највише 300 речи (На овај одговор потребно је доставити двојезични опис – до 300 речи на српском и до 300 речи на енглеском језику)

У оквиру кратког описа предлога иницијативе потребно је дати довољно информација из којих се може видети јасно шта апликанти желе да постигну иницијативом и како желе да иницијативу спроведу. Потребно је и јасно објаснити на који начин ће пројекат постићи свој/е циљ/еве, те како ће достизање циља измерити. У истом пољу, описати кратко иницијативу на српском и на енглеском језику.
Опис иницијативе
Детаљан опис иницијативе (до 1000 речи) Који изазов у вези с климатским променама и циркуларном економијом иницијативом желите да решите? (Покушајте да квантификујете утицај у погледу смањења емисија ГХГ.)

 

Опишите приступ (технички, технолошки, пословни модел, итд.) и методологију које ваша иницијатива има намеру да примени у решавању изазова.

 

Опишите како ћете применити принципе циркуларне економије у вашем предлогу у вези са иницијативом планирате спровести.

 

Опишите које мерљиве резултате очекујете од ове иницијативе. Закључите са једним мерљивим показатељем који ће доказати успешност извођења иницијативе.

Представите свој тим (до 200 речи) Опишите чланове тима, њихова знања, искуства и вештине, и назначите који чланови тима ће бити задужени за које претходно описане активности.
Шта       је иновативно   у вашој иницијативи?

(до 500 речи)

Потребно је да подносиоци пријаве размотре нека од ових питања: Који су то иновативни елементи предложене иницијативе? Да ли пројекат представља имплементацију неке постојеће иницијативе новом оперативном окружењу, итд.?

Да ли имплементација ове иницијативе отвара нове тржишне могућности које ће позитивно утицати на транспарентност и управљање  климатским променама? На који начин?

Да ли и како планирате да наставите сарадњу у наредном периоду? (до 200 речи) Потребно је описати на који начин ће привредни субјект – корисник ваучера наставити сарадњу са научно-истраживачким сектором, уколико за то постоји потреба, те и са којим научно-истраживачким организацијама би имао потребу да сарађује.

Такође,  представници научно-истраживачке организације би требало да опише са којим типом предузећа и у ком облику би требало да настави сарадњу са привредом.

Покушајте да опишете начин и потенцијал реплицирања резултата постигнутих у овој иницијативи.

Право интелектуалне својине

(до 200 речи)

Молимо вас да прецизно наведете право интелектуалне својине или опишите модел у коме ће се ова права решавати (уколико је применљиво). Такође потврдите одсуство правних спорова који постоје или могу да произилазе из права интелектуалне својине.
Простор за достављање докумената Доставити у прилогу:

1.       Решење о акредитацији научно-истраживачке организације подносиоца апликације;

2.       Копију извода из регистра привредног субјекта – корисника ваучера;

3.       Потписан меморандум о сарадњи између главног подносиоца апликације и привредног субјекта – корисника ваучера.

4.       Попуњену, потписану, (печатирану) и скенирану Изјаву о праву интелектуалне средине, у ПДФ формату.

Преузми

Последњи чланци

Србија представила своје иноваторе на Светском форуму циркуларне економије у Бриселу

Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у сарадњи са Министарством заштите животне средине, остварио је запажен наступ на Светском форуму циркуларне економије (WCEF), који је одржан у Бриселу средином априла,…

Интернет продавница kutijice.com представљена на Digitalk конференцији

Директор и власник штампарије „Дето“ Миодраг Ристић, заједно са Емилијом Ристић, представио је, на недавно одржаној Digitalk конференцији у Зрењанину своју иновативну интернет продавницу kutijice.com, која је добила подршку Глобалног…

“Студио Београд” Светског форума циркуларне економије

Уз подршку Министарства заштите животне средине, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) представио је најбоље иновације из Србије за смањење отпада и његово претварање у нове сировине, на Светском форуму…

Back To Top