skip to Main Content

Јавни позив за иницијативе за интегрисање неформалних сакупљача секундарних сировина у формални систем управљања отпадом – Циркуларне награде

О пројекту

Циркуларна економија је економски модел који штеди и обнавља природне ресурсе и енергију, продужава употребу материјала и производа и смањује отпад. У последњих 50 година глобална потрошња ресурса се учетворостручила, уз неодрживо повећање потрошње енергије, емисије гасова стаклене баште и количине генерисаног отпада. Тренутно је  7,2 % глобалне економије засновано на принципима циркуларности, а ови принципи ће бити од суштинског значаја за одрживу економију будућности.

У циљу подстицања и промоције циркуларне економије у локалном контексту, Министарство заштите животне средине и УНДП партнери су у реализацији пројекта „Смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Републици Србији – Циркуларне заједнице“, уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (GEF), од марта 2022. до марта 2027. године.

Циљ пројекта је подстицање развоја и подршка имплементацији иницијатива заснованих на циркуларној економији, пословних модела и производа јавних и приватних предузећа, како би се смањио угљенични отисак локалних заједница у Србији.

У многим земљама, посебно у онима где формални системи управљања отпадом могу бити неефикасни или не постоје, неформални сакупљачи секундарних сировина имају значајну улогу у управљању отпадом. Ови сакупљачи углавном раде ван легалних оквира и трпе бројне потешкоће као што су ниске зараде, лоши услови рада и ограничен приступ ресурсима.

Коме је намењен овај позив и шта су Циркуларне награде?

Овај позив намењен је организацијама цивилног друштва, социјалним предузећима и научноистраживачким организацијама у Републици Србији, у циљу подршке неформалним сакупљачима секундарних отпада иновативним решењима за увођење и примену принципа и вредности циркуларне економије у пракси.

Циркуларне награде представљају финансијски подстицај за конкретне предлоге иницијатива које доприносе укључивању неформалних сакупљача отпада како би се формализовао њихов рад и обезбедио им стабилнији приход, уз унапређење ефикасности сакупљања отпада применом принципа циркуларне економије.

Циљ овог подстицаја је да се препознају стварне потребе и могућности неформалних сакупљача отпада да примене циркуларне иновације, као и да се развију њихови капацитети за формализовање и развој свог пословања, у домену повећања ефикасности и поновне употребе сировина, те унапређењу капацитета Србије и њених надлежних институција да се активно суоче са глобалном еколошком претњом недостатка ресурса и климатском кризом.

Ова иницијатива ће подстаћи и убрзати развој нових решења која се заснивају на принципима циркуларне економије и доприносе смањењу емисије гасова стаклене баште (емисије ГХГ), а истовремено ће омогућити увид у препреке пласирању оваквих иницијатива на тржиште, законске баријере и инвестиционе потенцијале.

Кроз овај позив ће се идентификовати иновативне иницијативе (нови модели финансирања или пословања, програми обуке и едукације, системи сакупљања отпада, стварање задруга, приступ новим технологијама и опреми, дигитална решења, нови приступи са адаптивним елементима, итд.) предложене од стране подносиоца пријаве. Овај процес има за циљ да укључи неформалне сакупљаче отпада у формалне токове управљања отпадом, што може донети бројне бенефите, укључујући побољшане услове рада, бољи приступ ресурсима, повећање прихода и смањење загађења животне средине.

Вредност и формат Циркуларних награда

Евалуациона комисија ће извршити оцењивање поднетих пријава и изабрати 5 иницијатива које ће добити награду за иновативност, односно циркуларне награде.

Циркуларне награде биће исплаћене носиоцима најбоље оцењених пријава, по одлуци евалуационе комисије одобрене од стране Пројектног одбора, и по потписивању Уговора о награди између УНДП-а и носилаца пријава.

Циркуларна награда ће бити додељена корисницима награђених апликација и представља механизам на основу којег подносилац може да реализује свој предложени пројекат, кроз истраживање, развој, трансфер знања или технолошких услуга и успостављање нових пракси – описаних у награђеној пријави, у износу од 10.000 америчких долара исплаћених у динарској противвредности. Предложени пројекат се може реализовати у року од 12 месеци од датума потписивања уговора.

Укупан буџет  за циркуларне награде је 50,000, а свака награда се вреднује са 10,000 америчких долара. Десет награда ће бити додељено изабраним подносиоцима пријава.

По једној пријави може биди додељена само једна награда.

Ко може да се пријави?

На овај јавни позив организације могу да се пријаве индивидуално или у конзорцијуму. Главни подносилац пријаве/водећи члан конзорцијума мора да буде једна од следећих организација:

 • Организација цивилног друштва (CSO/NGO);
 • Социјално предузеће;
 • Научноистраживачка организација или друга образовна институција.

Следеће организације могу учествовати као чланови конзорцијума:

  1. Друга организација цивилног друштва;
  2. Друго социјално предузеће;
  3. Друга научноистраживачка организација;
  4. Задруга;
  5. Мало, микро и средње предузеће;
  6. Други привредни субјект;
  7. Удружење, кластер и сл;
  8. Јединица локалне самоуправе.

 

Сви подносиоци пријава морају бити регистровани у Републици Србији најкасније 31.12.2022. године, у складу са националним законодавством Републике Србије.

Контакт особа и подаци за сва питања у вези са пријавом морају бити доступни у апликационом формулару. Главни подносилац пријаве је уједно и главни корисник средстава овог позива.

У случају конзорцијума, исти се може састојати од два или више чланова, од којих је главни подносилац пријаве и главни корисник средстава. Сарадња између организација ангажованих на предложеном пројекту доказује се Меморандумом о разумевању или Уговором о конзорцијуму који је потписан пре подношења пријаве и приложен уз пријавни формулар.

Свако правно лице може наступити у свакој од наведених улога конзорцијума у само једној пријави на овај Јавни позив:

Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву као водећи члан конзорцијума и могу учествовати у једној пријави као партнер конзорцијума у оквиру овог Јавног позива.

Важна напомена: Пријаве неће бити прихваћене ако су корисници или партнери у подношењу пријаве ангажовани на:

 1. Производњи, продаји или дистрибуцији дувана или дуванских производа;
 2. Производњи алкохолних пића;
 3. Производњи, продаји или дистрибуцији оружја.

Које иницијативе су прихватљиве за овај Јавни позив?

Награде ће бити додељене за 5 иновативних иницијатива које имају за циљ да подрже неформалне сакупљаче отпада кроз иновативна решења за увођење и примену принципа и вредности циркуларне економије у пракси.

Очекује се да ће предложене иновативне иницијативе допринети удаљавању неформалних сакупљача отпада из сиве економије, а истовремено ће допринети одрживијој и циркуларној економији. Штавише, предложене иницијативе ће промовисати развој и пословне моделе са ниским или неутралним емисијама угљендиоксида који би могли да постигну значајне утицаје, скалабилне и одрживе резултате у смислу генерисања одрживих и тржишних пословних решења. Сходно томе, ове иницијативе треба да допринесу унапређењу квалитета живота неформалних сакупљача отпада, посебно међу ромском популацијом, женама, младима и угроженим групама.

Очекивани исходи иницијатива могу бити у облику:

 • Програма обука или преквалификације које имају за циљ да пруже свеобухватни тренинг и могућности за изградњу капацитета неформалним сакупљачима отпада, дајући им неопходне вештине и знања за учешће у пракси одрживог управљања отпадом;
 • Програма преквалификације који се фокусира на друштвену интеграцију и оснаживање неформалних сакупљача отпада.
 • Доказ концепта, развоја прототипа или дизајна опреме са циљем да се обезбеди и/или побољша приступ неопходним ресурсима као што су опрема за сакупљање отпада, постројења за рециклажу и тржишно повезивање;
 • Технолошко или пословно побољшање постојећег циркуларног производа, услуге или процеса управљања отпадом;
 • Радионице за изградњу капацитета и обуке о основним пословним вештинама и предузетништву које би оснажиле неформалне сакупљаче отпада да оснују и управљају сопственим предузећима или задругама за управљање отпадом;
 • Идеје за улагања у инфраструктурне објекте који обезбеђују безбедно и хигијенско окружење за сортирање отпада, одвајање материјала који се може рециклирати и процесе додавања вредности.

 

Ова листа је само илустрација могућих иницијатива и не представља ограничење за пријаве.

Приоритетни изазови чије решавање је подржано овим Јавним позивом су следећи:

 1. Нова решења која ће повећати могућности запошљавања неформалних сакупљача отпада, посебно за угрожене групе као што је ромска популација са повезаним социјалним бенефицијама;
 2. Иницијативе које олакшавају могућности запошљавања за неформалне сакупљаче отпада, посебно за угрожене групе као што је ромска популација са сродним социјалним бенефицијама;
 3. Нова решења усмерена на развој капацитета неформалних сакупљача отпада да формализују и развијају своје пословање применом принципа циркуларне економије;
 4. Решења и пословни модели који би допринели побољшању квалитета живота неформалних сакупљача отпада, посебно међу ромском популацијом, женама, младима и угроженим групама;
 5. Нова решења која се фокусирају на друштвену интеграцију и оснаживање неформалних сакупљача отпада, посебно Рома, жена, младих и угрожених група;
 6. Нова решења која спречавају одлагање производа, компоненти и/или материјала на депоније и омогућавају њихову поновну употребу, укључујући директан повратак на тржиште, поправке, прераду, обнављање, рециклажу, нове пословне моделе;
 7. Нови концепти и решења која ће побољшати приступ неопходним ресурсима као што су опрема за сакупљање отпада, постројења за рециклажу и тржишне везе са неформалним сакупљачима отпада;
 8. Иновације у декарбонизацији логистике управљања отпадом.

Процес апликације

Пријавни формулар се попуњава на српском језику, а сажети приказ предлога иницијативе у оквиру самог формулара мора бити описан на српском и енглеском језику. Важно је да подносилац пријаве прецизно и јасно одговори на сва питања, и да при опису иницијативе јасно назначи шта је очекивани, мерљиви резултат иницијативе (исказан кроз један кључни показатељ).

У случају конзорцијума, биће обезбеђен Меморандум о разумевању или Уговор о конзорцијуму.

Пријаве се подносе путем следећег линка: : https://forms.office.com/e/G0U1VWNTh0

Уз пријавни формулар, путем мејла на info@circularnezajednice.rs , приложити следећа документа:

 • Копију извода из регистра удружења, привредних друштава или решење о акредитацији за научно-истраживачке институције. У случају конзорцијума, сви чланови конзорцијума ће обезбедити релевантно уверење о регистрацији;
 • Попуњену, потписану, (печатом) и скенирану декларацију о правима интелектуалне својине, у ПДФ формату;
 • У случају конзорцијума, мора се обезбедити Меморандум о разумевању или уговор о конзорцијуму.

Изјава о интелектуалној својини

Рок за достављање пријава је

27. јул. 2023. године до 17:00 часова

14. август (нови, продужени рок)

Процес евалуације

Тим УНДП-а ће првенствено прихватати или одбацити пријаве на основу критеријума испуњености следећих административних услова:

 • Испуњености формалних захтева конзорцијума који подноси пријаву (попуњени апликациони формулар и достављена пратећа документација);
 • Одговор иницијативе, односно услуге на приоритетне изазове дефинисане овим Јавним позивом.

Уколико су  сви технички критеријуми испуњени, тим УНДП-а ће прихватити и проследити предлоге Евалуационој комисији, која ће пријаве оцењивати по предложеним евалуационим критеријумима.

Евалуациони критеријуми

Критеријум Максималан број бодова Опис
Систематичност предлога иницијативе

 

15

 

 

Да ли су основне информације јасне, у погледу концепта, идеје или пословног модела?
Иновативност 15

Оквирна скала:

 

15 бодова: Иницијатива је иновативна. Нема сазнања о претходној примени овог производа, услуге или процеса.

 

8 поена: Постоји веома ограничен приступ таквим производима, услугама или процесима

 

0: Иницијатива није иновативна, ова пракса је успостављена као пословна пракса у Србији

Да ли се иницијатива може сматрати иновативном у поређењу са постојећим решењима у Србији? Да ли су концепт и приступ јасно описани?
Утицај на могућности запошљавања и/или формализацију и раст пословања неформалних сакупљача отпада, посебно ромске популације 20

Оквирна скала:

 

20 поена: Опис иницијативе јасно описује и оправдава њен утицај на могућности запошљавања и/или формализацију и раст пословања неформалних сакупљача отпада, посебно ромске популације

 

8 поена: Иницијатива се делимично бави могућностима запошљавања и/или формализацијом и растом пословања неформалних сакупљача отпада, али не као основни резултат

 

 0 бодова: Иницијатива се не бави овим питањем

Да ли иницијатива отвара нове могућности за запошљавање и/или формализацију и раст пословања неформалних сакупљача отпада, посебно ромске популације и на који начин?

Како описана иницијатива може довести до побољшања квалитета живота ромске популације и/или других угрожених група?

Утицај на смањење емисије гасова стаклене баште, заштиту животне средине, смањење загађења, повећање транспарентности и ефикасности ресурса 15

Оквирна скала:

 

15 поена: добро аргументован и јасно описан утицај

 

10 поена: слабо или нејасно описан утицај

 

5 поена: само назначен или очигледно нереално процењен утицај

 

0 поена: није назначен утицај

Квалитативни и потенцијално квантитативни опис утицаја. Систематско објашњење метода квантификације и аргументације претпоставки које се користе за пројекцију позитивног утицаја иницијативе.
Одрживост иницијативе и потенцијал за дугорочну примену

 

 

20

 

Оквирна скала:

 

20 поена: Опис иницијативе јасно указује на потребу и потенцијал за дугорочну примену предложене идеје, као и потенцијал реплицирања исхода иницијативе.

 

10 поена: Опис иницијативе једва да је објаснио потенцијал за дугорочну примену и потенциал реплицирања предложене идеје

 

0 бодова: Потпуно нејасно или без описа потенцијала за дугорочну примену и реплицирање предложене идеје

Опис који јасно показује да ли иницијатива има потенцијал да се прошири и које резултате спроводе други актери у Србији, дугорочно одржива и финансијски одржива, широко прихваћена и широко доступна свим циљаним корисницима и/или потенцијалним корисницима; доступнa за дељење.

 

Увид у начин и потребу за дугорочним спровођењем предложене идеје и након реализације иницијативе.

 

Указати на могућност реплицирања предложене идеје.

Изводљивост иницијативе и капацитет конзорцијума

 

 

 

 

 

 

15

Оквирна скала:

 

15 бодова: Опис иницијативе јасно описује улоге чланова конзорцијума, надлежности у потпуности одговарају предложеној иницијативи

 

8 поена: нејасно описан или неу потпуности адекватан конзорцијум

 

0 бодова: Конзорцијум није описан или је потпуно неадекватан тим.

Опис спровођења активности конзорцијума, индивидуалне вештине и знања чланова конзорцијума и опис улога/одговорности чланова конзорцијума.

 

 

Укупно 100

 

Подносиоци најбоље оцењених пријава могу бити размотрени за даљи развој и имплементацију њихове пројектне идеје уз додатну техничку и финансијску подршку.

Процес селекције

Свака пријава биће оцењена од стране бар два независна стручњака, након које ће Пројектни одбор, на основу извештаја  Евалуационе комисије, донети коначну одлуку о додели награда, односно циркуларних награда.

Пет (5) иницијатива ће бити награђено Циркуларним наградама, а најбоље оцењене могу бити размотрени за даљи развој и имплементацију њихове пројектне идеје уз додатну техничку и финансијску подршку.УНДП ће доставити обавештење о Циркуларној награди и нацрт Уговора главном подносиоцу пријаве на потпиивање, до 7. септембра 2023. године. Свечана додела награда корисницима биће организована у септембру 2023. године.

Термински план

Датум (рок) Опис догађаја, активности
27/06/2023 Отварање позива и презентација
10/07/2023 Инфо-дан о јавном позиву, у Згради УН-а или online
27/07/2023 14. август (нови, продужени рок)
07/09/2023 Јавно објављивање резултата позива
Септембар 2023 Свечана додела
06/09/2024 Рок за подношење извештаја о успеху иницијативе

Очекивани следећи кораци

План процеса је одржавање обавезног састанка за размену искустава у последњем кварталу 2024. године за све добитнике Циркуларне награде.

Поред састанка за размену искустава, награђени конзорцијуми ће морати да поднесу кратак наративни извештај о успеху иницијативе, као и преглед и опис препрека на које су наишли у процесу спровођења предложене иницијативе. Рок за подношење извештаја је 12 месеци након одобравања средстава за награде.

Права интелектуалне својине

Подносилац ће приложити писану потврду, уз своју пријаву, којом УНДП-у потврђује да поседује сва права интелектуалне својине која су неопходна за постизање циљева овог позива или ће доставити потврду о начину на који ће се та права остварити, у складу са циљевима позива. Даље, подносилац пријаве је у обавези да потврди УНДП-у да из иновативне идеје није произашао ни један спор у вези са правом интелектуалне својине.

Потврда треба на одговарајући начин да реши и објасни права интелектуалне својине између чланова конзорцијума. У случају других питања у вези са интелектуалном својином, подносиоци захтева морају све информације да благовремено доставе УНДП-у пре евалуације пројекта.

Контакт информације

За више информација посетите интернет страницу www.cirkularnezajednice.rs.

Контакт особе за овај јавни позив су Ана Митић-Радуловић и Владимир Јовановић.

Уколико имате питања, можете нам писати на адресу електронске поште info@cirkularnezajednice.rs, или нас позвати телефоном на број +381 62 217 815.

Пријавни формулар

Детаљи пријаве
Назив иницијативе Унесите пун назив иницијативе
Трајање иницијативе Датум почетка – Датум завршетка
Главни подносилац пријаве
Назив главног подносиоца пријаве Унесите пун назив главног подносиоца пријаве
Контакт подаци главног подносиоца пријаве Навести пуно име и презиме, адресу, поштански број, адресу електронске поште и број телефона особе за контакт
Конзорцијум партнер (попунити само у случају конзорцијума)
Пун назов конзорцијум партнера Унесите пун назив конзорцијум партнера
Контакт подаци конзорцијум партнера Навести пуно име и презиме, адресу, поштански број, адресу електронске поште и број телефона особе за контакт
(Опционо) Листа других партнера (НИО, привредни субјекти, удружења, кластери, итд.) Навести пуне регистроване називе и ПИБ свих других организација које ће као партнери бити укључени у иницијативу

 

Кратак опис иницијативе
Молимо вас да дате кратак опис предлога иницијативе, укључујући и циљ и очекивани мерљиви резултат иницијативе.

Сажети приказ треба да има највише 1500 карактера (На овај одговор потребно је доставити двојезични опис – до  1500 карактера на српском и до 1500 карактера на енглеском језику)

У оквиру кратког описа предлога иницијативе потребно је дати довољно информација из којих се може видети јасно шта апликанти желе да постигну иницијативом и како желе да иницијативу спроведу. Потребно је и јасно објаснити на који начин ће пројекат постићи свој/е циљ/еве, те како ће достизање циља измерити. У истом пољу, описати кратко иницијативу на српском и на енглеском језику.
Опис иницијативе
Детаљан опис иницијативе (до 4000 карактера) Који изазов у вези с климатским променама и циркуларном економијом иницијативом желите да решите? (Покушајте да квантификујете утицај у погледу смањења емисија ГХГ.)

 

Опишите приступ (технички, технолошки, пословни модел, итд.) и методологију које ваша иницијатива има намеру да примени у решавању изазова.

 

Опишите како ћете применити принципе циркуларне економије у вашем предлогу у вези са иницијативом планирате спровести.

 

Опишите које мерљиве резултате очекујете од ове иницијативе. Закључите са једним мерљивим показатељем који ће доказати успешност извођења иницијативе.

Представите свој тим (до 1000 карактера) Опишите чланове тима, њихова знања, искуства и вештине, и назначите који чланови тима ће бити задужени за које претходно описане активности.
Шта        је иновативно      у вашој иницијативи?

(до 2000 карактера)

Потребно је да подносиоци пријаве размотре нека од ових питања: Који су то иновативни елементи предложене иницијативе? Да ли пројекат представља имплементацију неке постојеће иницијативе новом оперативном окружењу, итд.?

Да ли имплементација ове иницијативе отвара нове тржишне могућности које ће позитивно утицати на транспарентност и управљање  климатским променама? На који начин?

Како ће ваша иницијатива утицати на интеграцију неформалних сакупљача отпада у систем управљања отпадом, посебно ромске популације и рањивих група (до 1000 карактера) Покушајте да опишете начин на који би иницијатива олакшала интеграцију неформалних сакупљача отпада у систем управљања отпадом, посебно ромске популације и рањивих група
Који је потенцијал за репликацију и увећање  (до 1000 карактера) Какав је потенцијал за репликацију и повећање (ограничење је до 200 речи)
Утицаји и одрживост (до 500 карактера) Да ли иницијатива има потенцијал за дугорочну примену? (предложено до 200 речи)  Потребно је описати да ли иницијатива има потенцијал да се прошири и на друге актере и њихове резултате у Србији, да ли је доступна свим циљаним и/или потенцијалним корисницима; доступна за дељење.
Права интелектуалне својине

(до 500 карактера)

Молимо вас да прецизно наведете право интелектуалне својине или опишите модел у коме ће се ова права решавати (уколико је применљиво). Такође потврдите одсуство правних спорова који постоје или могу да произилазе из права интелектуалне својине.
Простор за достављање докумената Пошаљите као прилог:

1. Копија потврде о регистрацији подносиоца захтева;

2. Копија потврде о регистрацији члана конзорцијума (у случају конзорцијума);

3. Потписан Меморандум о разумевању или Уговор о конзорцијуму између главног подносиоца пријаве и члана конзорцијума (у случају конзорцијума);

4. Попуњена, потписана, (печатом) и скенирана изјава о правима интелектуалне својине, у ПДФ формату.

Пријавни формулар – Преузми

Образац – Уговор о награди за иновацију – Преузми

Последњи чланци

Иновације из Србије на Светском форуму циркуларне економије у Бриселу

Уз подршку Министарства заштите животне средине, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) представиће најбоље иновације из Србије за смањење отпада, односно претварање отпада у нове сировине, на Светском форуму циркуларне…

Светски форум циркуларне економије 2024 – Студио Београд

UNDP Србије и Министарство заштите животне средине, учествоваће на осмом по реду Светском форуму циркуларне економије (World Circular Economy Forum), који се од 15. до 18. априла одржава у Бриселу.…

Изабрани добитници циркуларних ваучера и циркуларних награда

Београд, 8. септембар 2023 – Тринаест најбољих иновација за сарадњу науке и привреде у области циркуларне економије добиће финансијску подршку, у виду „циркуларних ваучера“ у вредности од по 10.000 долара,…

Back To Top